Make your own free website on Tripod.com

 

PENILAIAN REKOD

 

DEFINISI

PENGANALISAAN, PENGKAJIAN, PENTAFSIRAN DAN PENENTUAN KUALITI MAKLUMATYANG TERDAPAT DI DALAM REKOD

 

OBJEKTIF PENILAIAN REKOD:

MENGHASILKAN TEMPOH SIMPANAN REKOD YANG MUNASABAH DITERIMA
MENGENALPASTI REKOD TIDAK BERNILAI DAN BOLEH DIMUSNAHKAN SEGERA
MENGENALPASTI REKOD YANG BOLEH DIPINDAHKAN

PUSAT REKOD
BILIK REKOD DI JABATAN
ARKIB NEGARA

 

NILAI UTAMA (PRIMARY VALUE)

 

PENTADBIRAN

KEWANGAN

PERUNDANGAN

KEGUNAAN AM

 

DARI SUDUT PANDANGAN AGENSI PEWUJUD

 

NILAI PENTADBIRAN

AKTIVITI HARIAN

RUJUKAN SEMASA

KEKUKUHAN (consistency)

KESINAMBUNGAN (Continuity)

POLISI

MAKLUMAT RANCANGAN JABATAN

MINIT MESYARAT

JAWATANKUASA

NILAI KEWANGAN

DASAR KEWANGAN JABATAN

PUNGUTAN HASIL DAN PERBELANJAAN

ANGGARAN BELANJAWAN

BELANJAWAN PROJEK PEMBANGUNAN PENTING

LAPORAN EKONOMI

BUDGET

 

NILAI PERUNDANGAN

HAK/KEWAJIPAN (obligation) KERAJAAN

KEPUTUSAN PERUNDANGAN

PERJANJIAN

KONTREK ANTARABANGSA

PEMILIKAN HARTABENDA

HAK INDIVIDU

AKTA/ORDINAN/ARAHAN

NILAI KEDUA (SECONDARY VALUE)

NILAI SEJARAH DAN PENYELIDIKAN

PERISTIWA BERSEJARAH

PERANG DUNIA

MERDEKA

DARURAT

SEJARAH

BANGUNAN

JABATAN

BIODATA

PERIBADI/PERKHIDMATAN

PERCONTOHAN

KEPUTUSAN LEMBAGA PENASIHAT
ARKIB NEGARA MALAYSIA

 

SEMUA REKOD BERTARIKH PADA DAN SEBELUM 31 DIS 1948 DISIMPAN KEKAL

SOALAN SEMASA MENILAI REKOD

 

KENAPA?

SIMPAN

MUSNAH

 

BERAPA LAMA SIMPAN

 

UNTUK SIAPA SIMPAN

KEPUTUSAN PENILAIAN REKOD

NILAI KEKAL

SIMPAN KEKAL DI ANM

 

NILAI SEMENTARA

SIMPAN SEMENTARA DI JABATAN

 

TIADA NILAI

DIMUSNAHKAN

REKOD YANG BOLEH DIPINDAH

REKOD DIWUJUD PADA ATAU SEBELUM TAHUN 1948

REKOD BERNILAI KEKAL

REKOD TIDAK AKTIF

REKOD DIPERSETUJUI MENGIKUT JPR

REKOD DIPERSETUJUI OLEH KP ANM

REKOD TERPERINGKAT YANG BERNILAI KEKAL DAN TELAH DIKELASKAN SEMULA

REKOD YANG TIDAK BOLEH DIPINDAH

REKOD AKTIF/SEPARA AKTIF

BELUM 5 TAHUN DARIPADA TARIKH PENUTUPANNYA

REKOD YANG MASIH DIPERLUKAN OLEH JABATAN

OPERASI

PENTADBIRAN

PERUNDANGAN

REKOD TERPERINGKAT YANG BELUM DIKELASKAN SEMULA

CONTOH REKOD DICADANG SIMPAN KEKAL

 

NILAI PENTADBIRAN

FAIL PERIBADI DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN

PERLANTIKAN, PENGESAHAN JAWATAN, PERTUKARAN, KENAIKAN PANGKAT, PERSARAAN DAN TINDAKAN TATATERTIB

PELAN BANGUNAN, HAK MILIK TANAH DAN BANGUNAN

AKTA, PINDAAN AKTA JABATAN

DASAR JABATAN MELIPUTI CADANGAN/KOMEN/PENGESAHAN

SURAT PEKELILING PENTADBIRAN, ARAHAN JABATAN/AGENSI PUSAT

AGENDA/MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA

PERWAKILAN KUASA DAN TANGGUNGJAWAB

PROJEK PEMBANGUNAN

TERBITAN YANG DISEDIAKAN

CONTOH REKOD DICADANG SIMPAN KEKAL

 

NILAI KEWANGAN

LAPORAN/PENYATA BELANJAWAN TAHUNAN

ANGGARAN BELANJAWAN TAHUNAN

LAPORAN/PENYATA AUDIT

POLISI KEWANGAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN/ARAHAN/PERATURAN KEWANGAN

KONTRAK DAN PERJANJIAN PROJEK PEMBANGUNAN PENTING

 

CONTOH REKOD DICADANG SIMPAN KEKAL

 

NILAI PERUNDANGAN

PERJANJIAN

PAJAKAN TANAH

HAKMILIK HARTA

KEPUTUSAN PERUNDANGAN BERKAIT PENTADBIRAN

 

CONTOH REKOD DICADANG MUSNAH

PEMBELIAN KENDERAAN, CUTI, KURSUS

PESANAN TEMPATAN, TUNTUTAN PERJALANAN

ALATULIS, KAD PERAKAM WAKTU, BIASISWA,

PERABUT, KANTIN, SUKAN, KEBAJIKAN, DLL..

 

KESAN

REKOD BERNILAI TERPELIHARA

MUDAH KESAN MAKLUMAT

LICINKAN PROSES PENTADBIRAN

KURANG SESAK RUANG

KURANG KOS SIMPANAN

TAMBAH HASIL

FAEDAH PENILAIAN REKOD

REKOD BERNILAI KEKAL ADALAH:

WARISAN NEGARA

MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING MENGENAI PENTADBIRAN DAN SEJARAH NEGARA

SUMBER RUJUKAN UTAMA

MAKLUMAT HAK KERAJAAN DAN INDIVIDU

MENGANDUNGI ILMU PENGETAHUAN DAPAT MENIMBULKAN KESEDARAN KEBANGSAAN DAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU

LAHIRKAN GENERASI YANG CINTAKAN BANGSA, NEGARA DAN WARISAN SEJARAHNYA

 

SEKIRANYA DIMUSNAHKAN PASTI TIADA GANTI

 

| Home | Program | Peserta | Profil Arkib | Pengendali

 

 

Dibina pada 20/03/05 oleh Azizi@2005