Make your own free website on Tripod.com

 

Program Kursus Pengurusan Fail dan Rekod

Anjuran Bersama Lembaga Peperiksaan dan Arkib Negara Malaysia

15 Mac hingga 18 Mac 2005

Suria Cherating Beach Resort, Km 32.5, Jalan Kuantan/Kemaman,

25080 Cherating, Kuantan, Pahang

Tel 09 5819898 Fax 09 5819797

http://www.suriacherating.com

E-Mail : suriache@tm.net.my

 

Objektif Umum

 

Untuk meningkatkan kemahiran peserta dalam mengurus rekod-rekod jabatan

 

Objektif Khusus

 

1 Mendapat pengetahuan asas mengenai pengurusan fail dan rekod kerajaan secara teori dan amali, cukup untuk
   melaksanakan 
tanggungjawab pengurusan fail dan rekod di jabatan masing-masing

2 Mendapat kefahaman dalam tugas-tugas mengendalikan fail dan rekod pada peringkat-peringkat pewujudan, pengunaan, 

   pemeliharaan dan pemisahannya

3 Mendapat kefahaman tentang keperluan pengendalian rekod sepertimana yang diperuntukkan di dalam Akta Arkib Negara  

   2003

4 Menambah kefahaman tentang peruntukan perundangan lain yang berkaitan dengan pengurusan fail dan rekod

 

 

Penyelaras : Cik Nor Lizawati Ariffin  ( SPKA, LPM) 03 88843120 Faks : 03 8843010
Urusetia : En AR Asmi Ramli ( SPKA, LPM)   03 88843120
Cik Farah Abdul Kadir   ( SPKA, LPM)   03 88843120
Fasilitator : En Azemi Abdul Aziz   (Arkib Negara Malaysia) 

03 62010688 samb. 5909

Faks : 03 62015679
En Shafien Daud (Arkib Negara Malaysia) 03 62010688 samb. 5910
En Mohd Saleh Alias (Arkib Negara Malaysia)  03 62010688 samb. 5915
En Mohd Musidek Yusoff   (Arkib Negara Malaysia,
Cawangan Terengganu)
09 6221912 Faks : 09 6239161 

                             

 ********************************************************************************

 

Hari/Masa 8.00-10.30 11.00-1.00 2.15-4.15 8.30-10.30
15/3/05 Isnin Perjalanan Ke Tempat Kursus Lapor Diri Taklimat Kursus
16/3/05 Selasa Konsep
Pengurusan Fail
dan Rekod 
(En Azemi Abd Aziz)
Perundangan
Pengurusan Fail
dan Rekod 

(En Azemi Abd Aziz)
Prosedur
dan
Amalan Registri 

(En Mohd Saleh Alias)

i) Pembukaan dan Penutupan Fail
ii) Kawalan Pergerakan/Penyimpanan/
   Pengesanan Fail  

(En Mohd Saleh Alias)

17/3/05 Rabu Keperluan dan Keselamatan Bilik Rekod dan Musuh Fail dan Rekod
(En Mohd Saleh Alias)
Konsep Sistem Fail
(En Shafien Daud)
Sistem Pengkelasan Fail
(En Shafien Daud)

Bengkel Sistem Pengkelasan Fail
(En Shafien Daud)
18/3/05 Khamis Konsep Pemisahan
 Fail dan Rekod
(En Shafien Daud)
Konsep 
Penilaian Fail dan Rekod
(En Shafien Daud)
Pelupusan Fail dan Rekod
(En Musidek Yusof)
Bengkel Pelupusan Fail dan Rekod
(En Musidek Yusof)
19/3/05 Jumaat Bengkel Penyediaan Senarai Pemindahan Rekod
(En Musidek Yusof)
Penilaian Kursus dan Majlis Penutup /Penyampaian Sijil Perjalanan Pulang Dari Kursus

| Home | Program | Peserta | Profil Arkib | Komen| Dapatan |PanduanPengendali |

 

 

Dibina pada 20/03/05 dan dikemaskini pada 03/30/2005 oleh Azizi@2005