Make your own free website on Tripod.com
BIRO TATANEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI
ARAS 1, BLOK B3, KOMPLEK JABATAN PERDANA MENTERI,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62502 PUTRAJAYA.
     
Telefon : 03-88887736 / 7737
Kawat : PERDANA
Fax : 03-88887739
 

Ruj Kami

: BTN:0/4/195/KK-7/12-2004 (127)

Tarikh

: 09 - Nov - 2004
 
 
AZIZI BIN AHMAD
No. Kad Pengenalan : 600817095075
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JALAN DUTA
50605 KUALA LUMPUR
Tuan/Puan
 
SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM)
PTK 1 : KURSUS KENEGARAAN
 
Adalah saya diarah menarik perhatian tuan/puan kepada perkara di atas
 
2.     Sebagai memenuhi syarat PTK1 di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM), tuan/puan adalah diwajibkan menghadiri kursus tersebut seperti butiran berikut :
 
Tarikh : 02 Dis - 06 Dis 2004 
Tempat : BRISDALE HOTEL, KUALA LUMPUR, WP KUALA LUMPUR
(Pendaftaran peserta adalah pada hari pertama kursus jam 2.30 petang - 4.30 petang.)
 
3.     Untuk makluman tuan/puan kos penginapan dan makan minum akan ditanggung oleh pihak Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri. Segala tuntutan perjalanan ke tempat kursus hendaklah dikemukakan ke kementerian/ jabatan masing - masing selaras dengan arahan di bawah Perintah Am B Per I (6).
 
4.     Senarai Keperluan Kursus Kenegaraan, Peta Tunjuk Arah Kem Bina Negara / Pusat Latihan dan Jadual Kursus boleh diperolehi di laman web http://www.btn.gov.my dan tuan / puan adalah diminta membawa sekeping gambar warna berukuran passport untuk tujuan rekod peserta.
 
5.     Sila kemukan surat ini semasa membuat pendaftaran di tempat kursus. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Urus Setia Kursus Kenegaraan seperti talian di atas.
 
Sekian dimaklumkan. Terima Kasih
 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"BERSAMA MENCIPTA KEGEMILANGAN"
 
Ketua Pengarah,
Biro Tatanegara,
Jabatan Perdana Menteri.
 
s.k PENGARAH PEPERIKSAAN
  LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JALAN DUTA
50605 KUALA LUMPUR
 

Cetakan Pada 11/9/2004 12:34:46 PM Bagi Kursus : KACA440304 - 124057

(Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan)

Cetak Tutup

Surat Panggilan | Program | Peserta |Rangkaian |