Make your own free website on Tripod.com

 

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JALAN DUTA, 50605 KUALA LUMPUR
TEL 03 62011144 FAX 03 62013762

 

MEMO ANTARA BAHAGIAN/UNIT

Ruj. Kami : LPM/SPKA/0076                                                            Tarikh : 17 Mac 2004 

Tajuk       :

PENCALONAN ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG 2004

Daripada :

KPP SPKA

Salinan :

Pengarah

Timbalan Pengarah Peperiksaan

KS SPKA

 

Kepada    :

KPP SPPP

KPP SPK

KPP SPPU
KPP SPD

 Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.

2.                   Sehubungan dengan ini, tuan/puan diminta menamakan pegawai dan staf sokongan di bawah jagaan tuan/puan yang layak untuk dicalonkan sebagai penerima Anugerah Khidmat Cemerlang 2004. 

3.                   Bersama ini disertakan criteria Pencalonan (Lampiran A) dan Borang Pencalonan (Lampiran B) untuk tindakan tuan/puan.

4.                   Tuan/puan diminta untuk menyerahkan Borang Pencalonan kepada pihak Perjawatan pada atau sebelum 28 April 2004.

Kerjasama tuan/puan didahului ucapan terima kasih. 

Sekian, terima kasih. 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 

Saya yang menurut perintah,

 

 

(HJH.PAISAH BINTI HJ YUSOFF)

Ketua Sektor Pengurusan, Kewangan dan Akaun

Samb.Tel : 5300
E-Mail :
paisah@lpm.moe.gov.my
17-02-04/memo/

*******************************************************************************   | Surat Panggilan | Jadual | Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | Contoh 4 | Contoh 5 | Nota | Pautan | *******************************************************************************

Dibina pada April 1, 2004 dan dikemaskini pada April 02, 2004 oleh Azizi.Hakcipta@2004