Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

ASPEK KESELAMATAN DALAM PENGHASILAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN

(Petikan Nota Mesyuarat Keselamatan dan Peningkatan Profesionalisma Pegawai/Kakitangan SPPU 24/5/04-28/5/04)

 

Pengenalan 

 

Keselamatan ditakrifkan sebagai kebebasan daripada ancaman atau bahaya. Keselamatan membolehkan seseorang atau sesuatu kelompok manusia itu hidup dan berkembang maju dan dalam konteks organisasi kerajaan ianya membolehkan berfungsi dengan cekap. Jika ada ancaman keatas keselamatan, peranan dan kewibawaan organisasi itu akan tergugat. Sebagai kakitangan kerajaan  setiap orang bertanggungjawab untuk melindungi keselamatan diri, tempat kerja dan organisasi. Tanpa keselamatan yang baik, ancaman merbahaya menjelma setiap tika.

 

Aspek keselamatan dalam pengendalian urusan kerajaan ialah "kerahsiaan". Lembaga Peperiksaan adalah agensi berperanan mengendalikan peperiksaan kebangsaan dan semestinya perhatian aspek keselematan dan kerahsiaan diberi perhatian berat.

 

Keutuhan peperiksaan bergantung kepada kesahan dan kebolehpercayaan  dan ini bergantung kepada kerahsiaan dan juga langkah keselamatan yang diambil.

 

Aspek Keselamatan yang berkaitan dengan tugas profesional pegawai-pegawai yang bertugas di Lembaga Peperiksaan , khususnya Sektor Pembinaan dan Pengeluaran Ujian dibahagikan kepada empat kategori :-

 

a) Keselamatan Fizikal

b) Keselamatan Personel

c) Keselamatan Dokumen

d) Keselamatan ICT

 

Tarikh berkuatkuasa peraturan ini dinamakan Tatacara Keselamatan Penghasilan Instrumen Pentaksiran 2004 dan berkuatkuasa mulai 1 Mei 2004.

 

Tafsiran

 1. Ahli Panel

 2. Bahan Perealisasian Item

 3. Bilik Bank Item

 4. Bilik Kebal

 5. Bilik Kerja Sulit

 6. Bilik Mesyuarat Panel

 7. Borang Pengesahan Penerimaan

 8. Dokumen Penetapan Darjah

 9. Dokumen Terperingkat

 10. Dokumen Terhad

 11. Dokumen Sulit

 12. Fail Sulit

 13. Hardcopy/Salinan Keras

 14. Idea

 15. Item

 16. Item Pentaksiran

 17. Jadual Spesifikasi Ujian

 18. Kata Laluan

 19. Kertas Soalan

 20. Keselamatan Instrumen Pentaksiran

 21. Manuskrip

 22. Pegawai Pembina

 23. Pemasangan Instrumen

 24. Penggubal

 25. Pengumpulan Item

 26. Penilai Item

 27. Penilaian Item

 28. Penilaian Instrumen

 29. Pentaksiran

 30. Pentaksir Luar

 31. Peraturan Pemarkahan

 32. Personel

 33. Pra-Ujian

 34. Statistik Item

 35. Soft Copy

Tahap keselamatan bahan pentaksiran, pihak berkenaan dan institusi perlu dipastikan berada didalam tahap paling tinggi demi menjaga keadilan calon dan kewibawaan institusi. 

 

Objektif 

 • memastikan keutuhan institusi serta kesempurnaan bahan-bahan instrumen pentaksiran

 • melindungi pihak-pihak yang terlibat

 • mencegah sampainya maklumat dan bahan yang berkaitan dengan proses penghasilan instrumen pentaksiran sampai kepada pihak yang tidak diberi kuasa.

 

(Nota ini hanya sebagai panduan sahaja, ianya bukanlah panduan/nota rasmi)

 

| Keselamatan Fizikal | Keselamatan Personel  | Keselamatan Dokumen  | Keselamatan ICT  | Tafsiran |

| Koleksi Panduan | Koleksi Laporan | Kembali |

 

 

Dibina pada 05/28/04 dan dikemaskini pada 05/28/2004 oleh Azizi@2004