Make your own free website on Tripod.com

Dapatan Utama Status Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)

Di Sekolah Menengah Harian Pemeriksaan Mei 2002

Oleh

Sektor Penaziran Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PPTV)

Jemaah Nazir Sekolah

 

Latar Belakang

 

Tempoh Pemeriksaan

5-9 Mei 2003

Bilangan Sekolah

78 Buah

Senarai Sekolah

Lampiran 1

Bilangan Nazir Terlibat

31 orang

 

 Bil

 Negeri

 

Bil Sekolah

 Peratus

 

1

 

Perak

9

 

 

11.5

2

 

Sarawak

9

 

11.5

 

3

 

Sabah

8

 

10.2

 

4

Selangor

8

10.2

5

Negeri Sembilan

7

9.0

6

Trengganu

7

9.0

7

Kelantan

6

7.7

8

WP Kuala Lumpur

6

7.7

9

Pahang

4

5.1

10

Johor

4

5.1

11

Melaka

4

5.1

12

Kedah

2

2.6

13

Perlis

2

2.6

14

Pulau Pinang

2

2.6

 

Jumlah

78

100

 

Kesan Positif Program MPV

 

1.Guru yakin/berkemahiran dan kreatif eg membina sendiri sprinkler contoh

2.Pengurusan sekolah memberi kerjasama positif

3.Mengurangkan ponteng sekolah dan meningkatkan minat pelajar

4.Hasil kerja murid mendapat tempahan luar

5.Ramai memohon tetapi tempat terhad

6.Pelajar aktif dalam P&P, keberkesanan pembelajaran meningkat

7.Kerjasama dengan komuniti meningkat

8.Hubungan guru dengan murid mesra dan meningkatkan minat dan tumpuan terhadap pelajaran

9.Pencapaian murid terhadap ujian bertulis 50%-70% lulus

10.Suasana kelas kondusif untuk P&P

11.Murid bermasalah pembelajaran berupaya mengikut pelajaran dengan baik

12.Persepsi murid terhadap MPV adalah positif

13.Murid dapat mengaitkan  konsep mata pelajaran lain

 

 

Kesan Negatif MPV

 

1.Belum mendapat pembantu bengkel (N13) dan menjejas persediaan P&P

2.PCG 2003 belum diterima

3.Harga bajhan/alatan yang dibekal tidak munasabah

4.Kuantiti alatan/bahan yang dibekal berlebihan

5.Penghantaran alatan/bahan menyulitkan verifikasi kerana dihantar pada akhir waktu pejabat

6.Pembekal tidak memasang/melatih guru

7.Guru MPED tidak bertauliah untuk menjalankan peralatan elektrik

8.Kaunselor pelajar tidak didedahkan tentang program MPV kearah kerjaya murid

9.Perpindahan guru ke sekolah kerana naik pangkat menjejaskan kepakaran ada

10.Keselamatan murid semasa dibengkel memerlukan perlindungan insurans