Make your own free website on Tripod.com

Laporan Dapatan Kajian Pentaksiran Kompetensi dan Pensijilan Modular MPV 2004
(Data Di Proses Mengunakan SPSS 11.5 for Windows oleh Azizi Ahmad)

Jantina

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lelaki 16 50.0 50.0 50.0
Perempuan 16 50.0 50.0 100.0
Total 32 100.0 100.0

Jawatan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid DG29 4 12.5 12.5 12.5
DG32 1 3.1 3.1 15.6
DG41 23 71.9 71.9 87.5
Lain-Lain 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Persekolahan Guru Pentaksir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sijil 3 9.4 9.4 9.4
Diploma 3 9.4 9.4 18.8
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan 3 9.4 9.4 28.1
Ijazah Sarjana Muda 23 71.9 71.9 100.0
Total 32 100.0 100.0

Opsyen

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Kemahiran Hidup 7 21.9 21.9 21.9
Seni Perusahaan 3 9.4 9.4 31.3
Matematik/Sains 1 3.1 3.1 34.4
Teknologi 2 6.3 6.3 40.6
Kejuruteraan 2 6.3 6.3 46.9
Pertanian 4 12.5 12.5 59.4
Lain-Lain 13 40.6 40.6 100.0
Total 32 100.0 100.0

Lokasi Sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Luar Bandar 22 68.8 68.8 68.8
Bandar 8 25.0 25.0 93.8
Pinggir Bandar 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Negeri

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Perlis 1 3.1 3.1 3.1
Kedah 6 18.8 18.8 21.9
Perak 4 12.5 12.5 34.4
Selangor 1 3.1 3.1 37.5
Negeri Sembilan 1 3.1 3.1 40.6
Pahang 6 18.8 18.8 59.4
Terengganu 4 12.5 12.5 71.9
Kelantan 2 6.3 6.3 78.1
Sarawak 5 15.6 15.6 93.8
Sabah 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Kod MPV

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 7101 PD 2 6.3 6.3 6.3
7102 MP 3 9.4 9.4 15.6
7109 MPED 5 15.6 15.6 31.3
7201 RJP 5 15.6 15.6 46.9
7202 KP 3 9.4 9.4 56.3
7301 LN 8 25.0 25.0 81.3
7303 TM 3 9.4 9.4 90.6
7401 SRT 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Tingkatan Mengajar

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Tingkatan 4 18 56.3 56.3 56.3
Tingkatan 5 14 43.8 43.8 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pengalaman Mengajar

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Kurang 3 Tahun 24 75.0 75.0 75.0
4 hingga 10 Tahun 4 12.5 12.5 87.5
11 hingga 15 Tahun 1 3.1 3.1 90.6
Lebih 21 Tahun 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pernah Menghadiri Mesyuarat Pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ya 25 78.1 78.1 78.1
Tidak 7 21.9 21.9 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pernah Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ya 23 71.9 71.9 71.9
Tidak 9 28.1 28.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pernah Menghadiri Mesyuarat Penataran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ya 28 87.5 87.5 87.5
Tidak 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pernah Menghadiri Mesyuarat Perealisasian

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ya 12 37.5 37.5 37.5
Tidak 20 62.5 62.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pernah Menghadiri Mesyuarat Pembinaan Item

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ya 11 34.4 34.4 34.4
Tidak 21 65.6 65.6 100.0
Total 32 100.0 100.0

Selepas menghadiri mesyuarat penataran saya yakin dan faham akan tugas pentaksiran dan pensijilan modular

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 8 25.0 25.0 25.0
Setuju 24 75.0 75.0 100.0
Total 32 100.0 100.0

Selepas menghadiri mesyuarat penyelarasan saya yakin dan faham akan tugas pentaksiran dan pensijilan modular

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 19 59.4 59.4 81.3
Tidak Pasti 6 18.8 18.8 100.0
Total 32 100.0 100.0

Selepas menghadiri mesyuarat pentaksiran saya yakin dan faham akan tugas pentaksiran dan pensijilan modular

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 9 28.1 28.1 28.1
Setuju 16 50.0 50.0 78.1
Tidak Pasti 6 18.8 18.8 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Selepas menghadiri mesyuarat perealisasian saya yakin dan faham akan tugas pentaksiran dan pensijilan modular

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 13 40.6 40.6 50.0
Tidak Pasti 15 46.9 46.9 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Selepas menghadiri mesyuarat pembinaan item saya yakin dan faham akan tugas pentaksiran dan pensijilan modular

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 4 12.5 12.5 12.5
Setuju 9 28.1 28.1 40.6
Tidak Pasti 17 53.1 53.1 93.8
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Butiran Calon

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 11 hingga 15 Orang Pelajar 2 6.3 6.3 6.3
16 hingga 20 Orang Pelajar 18 56.3 56.3 62.5
21 hingga 25 Orang Pelajar 10 31.3 31.3 93.8
Lebih Dari 26 Orang Pelajar 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Calon Lelaki

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 7 21.9 21.9 21.9
1 1 3.1 3.1 25.0
3 1 3.1 3.1 28.1
11 1 3.1 3.1 31.3
12 1 3.1 3.1 34.4
13 1 3.1 3.1 37.5
14 3 9.4 9.4 46.9
16 1 3.1 3.1 50.0
17 3 9.4 9.4 59.4
18 3 9.4 9.4 68.8
19 4 12.5 12.5 81.3
20 4 12.5 12.5 93.8
22 1 3.1 3.1 96.9
26 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Calon Perempuan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 13 40.6 40.6 40.6
1 1 3.1 3.1 43.8
3 1 3.1 3.1 46.9
4 1 3.1 3.1 50.0
6 1 3.1 3.1 53.1
7 2 6.3 6.3 59.4
8 1 3.1 3.1 62.5
9 1 3.1 3.1 65.6
10 2 6.3 6.3 71.9
12 1 3.1 3.1 75.0
14 1 3.1 3.1 78.1
18 3 9.4 9.4 87.5
19 1 3.1 3.1 90.6
20 1 3.1 3.1 93.8
21 1 3.1 3.1 96.9
32 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Evidens Pendaftaran Calon SPM (Lampiran 2) perlu dihantar ke JPN Untuk Pengesahan Pendaftaran Calon

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 11 34.4 34.4 34.4
Setuju 16 50.0 50.0 84.4
Tidak Pasti 1 3.1 3.1 87.5
Kurang Setuju 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Jadual Pelaksanaan Modul Pentaksiran (Lampiran 3) membolehkan pentaksiran dijalankan mengikut jadual yang ditentukan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 21 65.6 65.6 87.5
Tidak Pasti 3 9.4 9.4 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Jadual Pelaksanaan Pentaksiran (Lampiran 4) membantu pentaksir dalam melincinkan proses pentadbiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 10 31.3 31.3 31.3
Setuju 20 62.5 62.5 93.8
Tidak Pasti 1 3.1 3.1 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Jadual Pentaksiran Ulangan (Lampiran 5) memudahkan pengurusan kes ulangan pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 21 65.6 65.6 87.5
Tidak Pasti 1 3.1 3.1 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Pengurusan Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular membebankan pentaksir sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Setuju 10 31.3 31.3 31.3
Tidak Pasti 10 31.3 31.3 62.5
Kurang Setuju 9 28.1 28.1 90.6
Tidak Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Penskoran Individu adalah mesra pengguna

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 19 59.4 59.4 65.6
Tidak Pasti 8 25.0 25.0 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Penskoran Individu disemak dan ditandatangani oleh Pemantau Dalaman

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 23 71.9 71.9 78.1
Tidak Pasti 3 9.4 9.4 87.5
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Penskoran individu disemak oleh Pemantau Dalaman adalah sangat berkesan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 18 56.3 56.3 62.5
Tidak Pasti 6 18.8 18.8 81.3
Kurang Setuju 4 12.5 12.5 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Borang Penskoran Induk (Lampiran 8) adalah rumusan bilangan modul yang pelajar telah kompeten

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 6 18.8 18.8 18.8
Setuju 23 71.9 71.9 90.6
Tidak Pasti 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Kompetensi pelajar ditentukan dengan membandingkan evidens yang diperolehi daripada pelajar dengan kenyataan kriteria

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 6 18.8 18.8 18.8
Setuju 24 75.0 75.0 93.8
Tidak Pasti 1 3.1 3.1 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Lawatan Penyelarasan/Pengesanan hanya boleh dijalankan oleh pegawai LPM sahaja

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 14 43.8 43.8 65.6
Tidak Pasti 5 15.6 15.6 81.3
Kurang Setuju 5 15.6 15.6 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Lawatan Pengesanan hendaklah dijalankan bersama Lawatan Ujilari

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 14 43.8 43.8 50.0
Tidak Pasti 14 43.8 43.8 93.8
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Lawatan Penyelaras Luaran dan kehadirannya menimbulkan kebimbang kepada pihak sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 7 21.9 21.9 31.3
Tidak Pasti 11 34.4 34.4 65.6
Kurang Setuju 9 28.1 28.1 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Sekolah perlu bersedia sepanjang masa untuk menerima lawatan Penyelaras Luaran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 17 53.1 53.1 62.5
Tidak Pasti 5 15.6 15.6 78.1
Kurang Setuju 7 21.9 21.9 100.0
Total 32 100.0 100.0

Lawatan Penyelarasan Luaran perlu dibuat lebih dua kali setahun

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 12 37.5 37.5 46.9
Tidak Pasti 8 25.0 25.0 71.9
Kurang Setuju 6 18.8 18.8 90.6
Tidak Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pelajar boleh memilih mana-mana modul untuk ditaksir dahulu

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 6 18.8 18.8 18.8
Setuju 16 50.0 50.0 68.8
Kurang Setuju 7 21.9 21.9 90.6
Tidak Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pelajar boleh mengulangi pentaksiran sekiranya belum kompeten dalam sesuatu modul

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 11 34.4 34.4 34.4
Setuju 20 62.5 62.5 96.9
Tidak Pasti 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pelajar telah dimaklumkan mengenai evidens yang dihasratkan dan bagaimana evidens diskor

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 8 25.0 25.0 25.0
Setuju 21 65.6 65.6 90.6
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pelajar hendaklah kompeten semua kompetensi sesuatu modul supaya kompeten dalam modul tersebut

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 10 31.3 31.3 31.3
Setuju 17 53.1 53.1 84.4
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pelajar perlu kompeten 30% modul pentaksiran dan menduduki Pentaksiran Berpusat untuk mendapat Gred MPV dalam SPM

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 21 65.6 65.6 87.5
Tidak Pasti 3 9.4 9.4 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pelajar perlu kompeten semua kriteria supaya kompeten sesuatu kompetensi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 8 25.0 25.0 25.0
Setuju 17 53.1 53.1 78.1
Tidak Pasti 4 12.5 12.5 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pemantau Dalaman banyak memberi tunjuk ajar atau cadangan bagi melincinkan sistem pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 11 34.4 34.4 40.6
Tidak Pasti 6 18.8 18.8 59.4
Kurang Setuju 9 28.1 28.1 87.5
Tidak Setuju 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pemantau Dalaman mempunyai pengetahuan luas dalam sistem pentaksiran berasaskan sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Tidak Pasti 13 40.6 40.6 62.5
Kurang Setuju 8 25.0 25.0 87.5
Tidak Setuju 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pemantauan Dalaman perlu dilakukan semasa pentaksiran dijalankan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 4 12.5 12.5 12.5
Setuju 13 40.6 40.6 53.1
Tidak Pasti 5 15.6 15.6 68.8
Kurang Setuju 7 21.9 21.9 90.6
Tidak Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pemantauan dapat memastikan Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular dilaksanakan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 4 12.5 12.5 12.5
Setuju 23 71.9 71.9 84.4
Tidak Pasti 4 12.5 12.5 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pemantauan dapat membantu sistem pentaksiran yang berkesan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 6 18.8 18.8 18.8
Setuju 23 71.9 71.9 90.6
Tidak Pasti 1 3.1 3.1 93.8
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran dilaksanakan seiring dengan pengajaran untuk mempertingkatkan pembelajaran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 4 12.5 12.5 12.5
Setuju 27 84.4 84.4 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran dilakukan apabila pelajar sudah bersedia untuk ditaksir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 20 62.5 62.5 84.4
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran ini adalah berfokuskan individu dan bukannya kumpulan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 10 31.3 31.3 31.3
Setuju 18 56.3 56.3 87.5
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 93.8
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras Dalaman perlu menumpukan kepada eviden produk sahaja

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 7 21.9 21.9 31.3
Tidak Pasti 6 18.8 18.8 50.0
Kurang Setuju 15 46.9 46.9 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras Dalaman faham tentang konsep dan kaedah penyelarasan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 18 56.3 56.3 62.5
Tidak Pasti 8 25.0 25.0 87.5
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras Dalaman memahami dengan jelas maksud proses eviden proses dan produk

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 16 50.0 50.0 59.4
Tidak Pasti 9 28.1 28.1 87.5
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras Dalaman perlu diberi latihan pada setiap tahun

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 5 15.6 15.6 15.6
Setuju 21 65.6 65.6 81.3
Tidak Pasti 3 9.4 9.4 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras Dalaman telah menghadiri program penataran yang dijalankan oleh LPM

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 4 12.5 12.5 12.5
Setuju 17 53.1 53.1 65.6
Tidak Pasti 7 21.9 21.9 87.5
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras Dalaman telah menjalankan tugas-tugas penyelarasan dengan berkesan disekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 14 43.8 43.8 53.1
Tidak Pasti 10 31.3 31.3 84.4
Kurang Setuju 4 12.5 12.5 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras/Pemantau Luaran (MPVLPM) membantu pentadbiran sekolah dalam kerja pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 17 53.1 53.1 62.5
Tidak Pasti 9 28.1 28.1 90.6
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras/Pemantau Luaran (MPVLPM) membimbing pentaksir ketika lawatan pemantauan dan penyelarasan dijalankan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 19 59.4 59.4 68.8
Tidak Pasti 7 21.9 21.9 90.6
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras/Pemantau Luaran (MPVLPM) faham, berkelayakan dan berpengetahuan dalam menjalankan tugas mereka

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 18 56.3 56.3 65.6
Tidak Pasti 10 31.3 31.3 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras/Pemantau Luaran (JPN/PPB/PPD) membantu pentadbiran sekolah dalam kerja pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 14 43.8 43.8 53.1
Tidak Pasti 8 25.0 25.0 78.1
Kurang Setuju 5 15.6 15.6 93.8
Tidak Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras/Pemantau Luaran (JPN/PPB/PPD) membimbing pentaksir ketika lawatan pemantauan dan penyelarasan dijalankan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 2 6.3 6.3 6.3
Setuju 12 37.5 37.5 43.8
Tidak Pasti 7 21.9 21.9 65.6
Kurang Setuju 8 25.0 25.0 90.6
Tidak Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Penyelaras/Pemantau Luaran (JPN/PPB/PPD) faham, berkelayakan dan berpengetahuan dalam menjalankan tugas mereka

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 3 9.4 9.4 9.4
Setuju 15 46.9 46.9 56.3
Tidak Pasti 7 21.9 21.9 78.1
Kurang Setuju 6 18.8 18.8 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular dapat menarik minat pelajar untuk menghadiri ke kelas MPV

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 22 68.8 68.8 90.6
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular dapat meningkatkan hubungan mesra guru-pelajar

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 11 34.4 34.4 34.4
Setuju 19 59.4 59.4 93.8
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular perlu dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 6 18.8 18.8 18.8
Setuju 24 75.0 75.0 93.8
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular telah dapat menerapkan sikap bertanggungjawab dikalangan pelajar

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 7 21.9 21.9 21.9
Setuju 19 59.4 59.4 81.3
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 87.5
Kurang Setuju 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Pentaksiran Kompetensi Pensijilan Modular yang dilaksanakan boleh diikuti oleh semua pelajar

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 5 15.6 15.6 15.6
Setuju 22 68.8 68.8 84.4
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 90.6
Kurang Setuju 3 9.4 9.4 100.0
Total 32 100.0 100.0

Sijil Modular atau Pensijilan Modular adalah berbentuk pelaporan deskriptif dan positif

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 6 18.8 18.8 18.8
Setuju 23 71.9 71.9 90.6
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Sijil Modular dikeluarkan dan diperakui oleh LPM serta disahkan oleh Pengetua Sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 10 31.3 31.3 31.3
Setuju 20 62.5 62.5 93.8
Tidak Pasti 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Sijil Modular dikeluarkan kepada pelajar sebelum tamat persekolahan Tingkatan 5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 12 37.5 37.5 37.5
Setuju 18 56.3 56.3 93.8
Kurang Setuju 2 6.3 6.3 100.0
Total 32 100.0 100.0

Sokongan ibubapa terhadap pelaksanaan MPV adalah memuaskan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 5 15.6 15.6 15.6
Setuju 14 43.8 43.8 59.4
Tidak Pasti 12 37.5 37.5 96.9
Kurang Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0

Sokongan pentadbir sekolah terhadap pelaksanaan MPV adalah memuas

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju 4 12.5 12.5 12.5
Setuju 23 71.9 71.9 84.4
Kurang Setuju 4 12.5 12.5 96.9
Tidak Setuju 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0
 

Komen/Cadangan Guru

1

Pada peringkat ini proses pentaksiran masih di tingkat sederhana, guru pentaksir masih dalam penyesuaian diri dengan kaedah
yang ditetapkan oleh LPM, masih timbul masalah dalam proses melengkapkan borang-borang pentaksiran dan pelaksanaan
modul pembelajaran

2

Beri peluang kepada sekolah yang benar-benar mahukan MPV daripada sekolah yang tidak memberi sokongan kepada MPV

3

Guru-Guru MPV perlu diberi pendedahan dan bimbingan dari masa ke semasa

4

Katering dan Penyajian ditawarkan di sekolah-sekolah di Kuching

5

Kedudukan sekolah yang jauh dari bandar, menyebabkan pelajar kurang mendapat maklumat dan informasi yang
berguna berkaitan MPV. Pelajar mempertikai hala tuju MPV selepas persekolahan

6

Kemudahan komputer untuk pendaftaran , penskoran individu dan foto/gambar bagi eviden proses

7

Kurang mendapat sokongan untuk melaksanakan dengan jayanya matapelajaran daripada pentadbir sekolah

8

Pastikan kemudahan, penerimaan pelajar, tenaga pengajar dan pentadbiran sekolah telah tersedia sebelum membuat
penawaran

9

Pastikan lawatan penyelaras luaran dapat hadir ke sekolah sebanyak 2 kali setahun ;
sebelum pendaftaran calon untuk melayakkan menduduki peperiksaan SPM dan sebelum Julai pada tahun peperiksaan

10

Pentaksiran kompetensi terhadap produk evidens pelajar terlalu tinggi dan tidak mencapai tahap pelajar yang terlalu lemah

11

Pentaksiran secara kompetensi tidak dapat dijalankan dengan baik kerana tahap pelajar yang berbeza.
Mencadangkan pentaksiran pelajar perlu dibuat dengan memberi pemarkahan

12

Perbincangan diantara pentaksir/pemantau dalaman dengan penyelaras dalaman/pemantau dalaman (MPVLPM)
perlu diadakan dari masa kesemasa

13

Perlu lawatan ke sekolah-sekolah MPV terutamanya di kawasan luar bandar di Sarawak

14

Pihak sekolah kurang memberi perhatian dan sokongan pada MPV.

15

Sebaik-baiknya pentaksir tidak dibeban dengan banyak borang dan jika boleh pemantau luar (JPN/LPM) tidak bermotif
mencari kesilapan pentaksir tetapi berkonsep perbincangan tentang sesuatu perkara seperti penambahbaikan pelaksanaan MPV)


                                                                                                                                                                                   Kembali

Dibina pada 06/22/04 dan dikemaskini pada 06/23/04 oleh Azizi@2004