Make your own free website on Tripod.com

Contoh Format Penulisan

 

 

          Logo                                Nama Jabatan

                                                  Alamat

                                                  Tel :            Fax :    URL/E-Mail

ß---3cm----->Ruj Tuan:

                        Ruj Kami                                                                       SULIT

                      

                        Tarikh :        

                         (3 space)

                        Penerima (Nama/Jawatan)

                        Poskod Kuala Lumpur

                        (u.p.: ?                         )

                         (2 space)

                        Melalui: ?

                         (2 space)

                        Gelaran ? (Tuan/Puan/Y.B./Y.Bhg…………)

                          (2 space)

                        Tajuk Surat:

                         (2 space)

                         Kata-kata pendahuluan / pengenalan isi surat

                         (2 space)

                         Isi surat:

                         (2 space)

                          2 ………………………………………..

                             2.1 ……………………………………

                                2.1.1 ………………………………..

                                          i……………………………….

                          (2 space)

                          3……………………………………. Bersama-sama ini disertakan ….

                           (2 space)

                          Harapan

                           (2 space)

                          Kata penutup

                           (2 space)

                           Slogan

                           (2 space)

                           Ungkapan kesetiaan

                            (4 – 5 space)

                            T.Tangan ……………….

                            ( Nama ………………… )

                             Jawatan

                             b.p. ?

                           (2 space)

                            s.k.:

                                    Fail Timbul

                           (3-4 space)

                           Initial (pendraf/penaip)

 

 

***************************************************

| Surat Panggilan | Jadual | Contoh 1 | Contoh 2 | Contoh 3 | Contoh 4 | Contoh 5 | Nota | Pautan |

*********************************************************************************************************

 

 Dibina pada April 2, 2004 dan Di Kemaskini Pada April 02, 2004 Oleh Azizi. Hakcipta@2004