Make your own free website on Tripod.com


Laporan Dapatan Pemantauan Mata Pelajaran Vokasional Ke Sekolah Menengah Akademik

Januari Hingga April 2004 

( oleh Azizi Ahmad )               

Sekolah 

Negeri Tarikh Lawatan Nama Guru MPV Bil Pelajar
SMK Kadok Kelantan 14-Apr-04 Juhaida Jalil Katering dan Penyajian 19
SMK Kadok Kelantan 14-Apr-04 Rogayah Abdullah Lanskap dan Nurseri 13
SMK Ketereh Kelantan 13-Apr-04 Hjh Shamsiah Hj Omar Katering dan Penyajian 15
SMK Ketereh Kelantan 13-Apr-04 Aseri Daniel Senireka Tanda 17
SMK Putra Perlis 3-Mar-04 Izzani Ismail Grafik Berkomputer 35
SMK Syed Sirajuddin Perlis 4-Mar-04 Khozaimah Ahmad Rekaan Jahitan Pakaian 18
SMK Lunas Kedah 14-Jan-04 Alesneni Ali Lanskap dan Nurseri 16
SMK Lunas Kedah 14-Jan-04 Hair Nisya Hamsan Katering dan Penyajian 18
SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang 13-Jan-04 Jayson Bay Ching Meng Membuat Perabot 16
SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang 13-Jan-04 Kasthuri Krishnan Katering dan Penyajian 18
 

Jantina Guru


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lelaki 4 40.0 40.0 40.0
Perempuan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Kod Mata Pelajaran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 7102 Membuat Perabot 1 10.0 10.0 10.0
7201 Rekaan Jahitan Pakaian 1 10.0 10.0 20.0
7202 Katering dan Penyajian 5 50.0 50.0 70.0
7301 Lanskap Nurseri 2 20.0 20.0 90.0
7401 Senireka Tanda 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Negeri Sekolah Yang Di Lawati

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Perlis 2 20.0 20.0 20.0
Kedah 2 20.0 20.0 40.0
Pulau Pinang 2 20.0 20.0 60.0
Kelantan 4 40.0 40.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Kelayakan Akademik Guru

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sijil 1 10.0 10.0 10.0
Sarjana Muda 9 90.0 90.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Opsyen Kelayakan Akademik

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Kemahiran Hidup 3 30.0 30.0 30.0
Seni Perusahaan 1 10.0 10.0 40.0
Pertanian 1 10.0 10.0 50.0
Perdagangan 1 10.0 10.0 60.0
Teknologi 1 10.0 10.0 70.0
Komputer/IT 2 20.0 20.0 90.0
Lain-Lain 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Pengalaman Mengajar Keseluruhan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 Tahun 2 20.0 20.0 20.0
3 Tahun 1 10.0 10.0 30.0
6 Tahun 2 20.0 20.0 50.0
10 Tahun 1 10.0 10.0 60.0
11 Tahun 1 10.0 10.0 70.0
19 Tahun 1 10.0 10.0 80.0
23 tahun 1 10.0 10.0 90.0
27 Tahun 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Bilangan Calon MPV

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 16 hingga 20 Pelajar 9 90.0 90.0 90.0
6.00 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Kerja Pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 1 10.0 10.0 10.0
Lengkap Sebahagian 3 30.0 30.0 40.0
Tidak Lengkap 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Prosedur Kerja

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 4 40.0 40.0 40.0
Lengkap Sebahagian 2 20.0 20.0 60.0
Tidak Lengkap 4 40.0 40.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Hal Pelantikan Pentaksir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 7 70.0 70.0 70.0
Tidak Lengkap 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Hal Jawatankuasa Pentaksir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 7 70.0 70.0 70.0
Tidak Lengkap 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Bahan Pentaksiran Disediakan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 9 90.0 90.0 90.0
Tidak Lengkap 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Urusan Taklimat Kepada Calon

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 7 70.0 70.0 70.0
Tidak Lengkap 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Urusan Makluman Kepada Ibubapa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 6 60.0 60.0 60.0
Lengkap Sebahagian 2 20.0 20.0 80.0
Tidak Lengkap 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Hal Pengendalian Pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 8 80.0 80.0 80.0
Lengkap Sebahagian 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Urusan Penskoran Individu

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 6 60.0 60.0 60.0
Lengkap Sebahagian 1 10.0 10.0 70.0
Tidak Lengkap 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Urusan Borang Markah Induk Modul

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 8 80.0 80.0 80.0
Tidak Lengkap 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Fail Pentaksir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 10 100.0 100.0 100.0

Fail Pelajar (Folio)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 9 90.0 90.0 90.0
Tidak Lengkap 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Hal Kelengkapan Makmal

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 9 90.0 90.0 90.0
Lengkap Sebahagian 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Hal Peralatan Tangan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 7 70.0 70.0 70.0
Lengkap Sebahagian 1 10.0 10.0 80.0
Tidak Lengkap 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Hal Peralatan Mesin

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lengkap 6 60.0 60.0 60.0
Lengkap Sebahagian 2 20.0 20.0 80.0
Tidak Lengkap 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

 
  

Kekuatan Keseluruhan

Pentaksir mampu mengajar Mata Pelajaran MPV
Pentaksir mampu mengendalikan pentaksiran dengan bimbingan minima
Pentaksir mampu menjalankan pentaksiran mengikut jadual
Pentaksir menunjuk minat dan bersedia berbincang serta menerima teguran
Pentaksir bersedia dalam kerja pentaksiran

Kekurangan Keseluruhan

Sekolah Negeri Mata Pelajaran Kekurangan 1 Kekurangan 2 Catatan Cadangan
SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang Membuat Perabot Pentaksir dan sekolah tidak bersedia mengenai kerja pentaksiran Ruang bengkel dan susunatur mesin tidak sesuai bagi kerja -kerja bengkel Mempunyai 2 Orang Pemantau Dalaman Lawatan ulangan dicadangkan
SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang Katering dan Penyajian Pentaksir dan sekolah tidak bersedia mengenai kerja pentaksiran Memohon diberi latihan dan pendedahan dalam beberapa modul Mempunyai 2 Orang Pemantau Dalaman Lawatan ulangan dicadangkan
SMK Kadok Kelantan Katering dan Penyajian Tidak didedah sepenuhnya dalam beberapa modul Memohon diberi latihan dan pendedahan dalam beberapa modul Dimaklumkan bahawa Pegawai MPV yang membuat lawatan sebelumnya tidak membimbing kerja pentaksiran Lawatan ulangan dicadangkan
SMK Kadok Kelantan Lanskap dan Nurseri Mahir dalam Modul Tingkatan 4 sahaja (Opsyen Tanaman Makanan) Dimaklumkan bahawa Pegawai MPV yang membuat lawatan sebelumnya tidak membimbing kerja pentaksiran Lawatan ulangan dicadangkan
SMK Ketereh Kelantan Senireka Tanda Bukan opsyen khusus Memohon pendedahan dan latihan khusus
SMK Ketereh Kelantan Katering dan Penyajian Produk eviden sukar disediakan kerana masalah kewangan Kekangan masa kerana tiada pembantu
SMK Putra Perlis Grafik Berkomputer Pentaksir tidak dimaklum dan mendalami  mengenai pentaksiran Mampu mengendalikan pentaksiran dengan bimbingan Memaklumkan  pada KBMPV melalui talipon mengenai pendaftaran calon yang tidak mencukupi syarat.hanya 2 modul yang dijalankan. Di arah untuk meneruskan penyelarasan Lawatan ulangan dicadangkan
SMK Syed Sirajuddin Perlis Rekaan Jahitan Pakaian Pentaksir menguna kaedah sendiri dalam kerja pentaksiran Lawatan ulangan dicadangkan

Koleksi Panduan      Koleksi Laporan      Kembali

Dibina pada 05/14/04 dan dikemaskini pada 05/14/2004 oleh Azizi.Hakcipta@2004