Make your own free website on Tripod.com

Laporan Lawatan Penyelarasan Mata Pelajaran Vokasional Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Akademik
Januari Hingga April 2004
( oleh Azizi Ahmad )

Sekolah Di Lawati Negeri Tarikh Lawatan Nama Guru MPV Bil Pelajar
SMK Kadok Kelantan 14-Apr-04 Juhaida Jalil Katering dan Penyajian 19
SMK Kadok Kelantan 14-Apr-04 Rogayah Abdullah Lanskap dan Nurseri 13
SMK Ketereh Kelantan 13-Apr-04 Hjh Shamsiah Hj Omar Katering dan Penyajian 15
SMK Ketereh Kelantan 13-Apr-04 Aseri Daniel Senireka Tanda 17
SMK Putra Perlis 3-Mar-04 Izzani Ismail Grafik Berkomputer 35
SMK Syed Sirajuddin Perlis 4-Mar-04 Khozaimah Ahmad Rekaan Jahitan Pakaian 18
SMK Lunas Kedah 14-Jan-04 Alesneni Ali Lanskap dan Nurseri 16
SMK Lunas Kedah 14-Jan-04 Hair Nisya Hamsan Katering dan Penyajian 18
SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang 13-Jan-04 Jayson Bay Ching Meng Membuat Perabot 16
SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang 13-Jan-04 Kasthuri Krishnan Katering dan Penyajian 18
 

Jantina


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lelaki 4 40.0 40.0 40.0
Perempuan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Kod Mata Pelajaran MPV

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 7102 Membuat Perabot 1 10.0 10.0 10.0
7201 Rekaan Jahitan Pakaian 1 10.0 10.0 20.0
7202 Katering dan Penyajian 5 50.0 50.0 70.0
7301 Lanskap dan Nurseri 2 20.0 20.0 90.0
7401 Senireka Tanda 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Negeri/Sekolah Yang Di Lawati

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Perlis 2 20.0 20.0 20.0
Kedah 2 20.0 20.0 40.0
Pulau Pinang 2 20.0 20.0 60.0
Kelantan 4 40.0 40.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Kelayakan Akademik Guru

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sijil 1 10.0 10.0 10.0
Sarjana Muda 9 90.0 90.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Opsyen Guru Pentaksir

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Kemahiran Hidup 3 30.0 30.0 30.0
Seni Perusahaan 1 10.0 10.0 40.0
Matematik dan Sains 1 10.0 10.0 50.0
Perakaunan 1 10.0 10.0 60.0
Kejuruteraan 1 10.0 10.0 70.0
Hotel Katering 2 20.0 20.0 90.0
Pertanian 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Pengalaman Mengajar Keseluruhan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 Tahun 2 20.0 20.0 20.0
3 Tahun 1 10.0 10.0 30.0
6 Tahun 2 20.0 20.0 50.0
10 Tahun 1 10.0 10.0 60.0
11 Tahun 1 10.0 10.0 70.0
19 Tahun 1 10.0 10.0 80.0
23 Tahun 1 10.0 10.0 90.0
27.00 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Bil Calon MPV

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 11 hingga 15 Pelajar 9 90.0 90.0 90.0
Lebih dari 30 Pelajar 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Evidens Pendaftaran Calon

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 8 80.0 80.0 80.0
Tiada 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Pelaksanaan Modul Pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 7 70.0 70.0 70.0
Tiada 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Pelaksanaan Pentaksiran MPV Berasaskan Sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 7 70.0 70.0 70.0
Tiada 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Pentaksiran Ulangan MPV Berasaskan Sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 7 70.0 70.0 70.0
Tiada 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Pengesahan Aktiviti Pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 7 70.0 70.0 70.0
Tiada 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 8 80.0 80.0 80.0
Tiada 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Penskoran Induk Modul

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 7 70.0 70.0 70.0
Tiada 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Penskoran Individu

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 8 80.0 80.0 80.0
Tiada 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Projek

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 8 80.0 80.0 80.0
Tiada 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Portfolio

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ada 9 90.0 90.0 90.0
Tiada 1 10.0 10.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Evidens Pendaftaran Calon

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 8 80.0 80.0 80.0
Tidak Memuaskan 2 20.0 20.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Pelaksanaan Modul Pentaksiran

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 4 40.0 40.0 40.0
Tidak Memuaskan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Pelaksanaan Pentaksiran MPV Berasaskan Sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 4 40.0 40.0 40.0
Tidak Memuaskan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Jadual Pentaksiran Ulangan MPV Berasaskan Sekolah

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 4 40.0 40.0 40.0
Tidak Memuaskan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 7 70.0 70.0 70.0
Tidak Memuaskan 3 30.0 30.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Penskoran Induk Modul

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 4 40.0 40.0 40.0
Tidak Memuaskan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Borang Penskoran Individu

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 6 60.0 60.0 60.0
Tidak Memuaskan 4 40.0 40.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Komen Keseluruhan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Memuaskan 4 40.0 40.0 40.0
Tidak Memuaskan 6 60.0 60.0 100.0
Total 10 100.0 100.0

Komen Keseluruhan

Sekolah Mata Pelajaran Hasil Lawatan / Komen Cadangan Cadangan 2
SMK Bukit Mertajam, Pulau Pinang Membuat Perabot Pentaksir Tidak Mengetahui Kaedah MPV Lawatan Semula Dengan Bimbingan Pentaksir Diberi Peluang Melengkap Kerja
SMK Bukit Mertajam, Pulau Pinang Katering dan Penyajian Pentaksir Tidak Mengetahui Kaedah MPV Lawatan Semula Dengan Bimbingan Pentaksir Diberi Peluang Melengkap Kerja
SMK Kadok, Kelantan Lanskap dan Nurseri Tiada Bimbingan Dari Pemantauan Lepas Lawatan Semula Dengan Bimbingan Perlu Latihan dan Pendedahan Dalam Beberapa Modul
SMK Kadok, Kelantan Katering dan Penyajian Tiada Bimbingan Dari Pemantauan Lepas Lawatan Semula Dengan Bimbingan Perlu Latihan dan Pendedahan Dalam Beberapa Modul
SMK Putra, Perlis Grafik Berkomputer Kurang Memahami Kaedah Pentaksiran MPV Lawatan Semula Dengan Bimbingan Pentaksir Di Beri Peluang Melengkap Kerja
SMK Syed Sirajuddin, Perlis Rekaan Jahitan Pakaian Pentaksir Mengunakan Kaedah Sendiri Lawatan Semula Dengan Bimbingan Pentaksir Diberi Peluang Melengkap Kerja

Koleksi Panduan     Koleksi Laporan     Kembali

Dibina pada 05/14/04 dan dikemaskini pada 05/14/2004 oleh Azizi.Hakcipta@2004