Make your own free website on Tripod.com
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA (EXAMINATION SYNDICATE OF MALAYSIA)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (MINISTRY OF EDUCATION)
JALAN DUTA, 50605, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL 603 62011144 FAX 603 62015516/603 62031194
JAWATAN (DESIGNATION) PEGAWAI (OFFICER) TALIAN (LINE) E-MAIL
PEJABAT PENGARAH (DIRECTOR'S OFFICE) TINGKAT 3
Pengarah
(Director)
Datuk Haji Yaakop Ederis @ Idris 62025300 yaakop@lpm.moe.gov.my
Timbalan Pengarah
(Deputy Director)
Haji Abd Latif Abd Wadud 62025305 abdlatif@lpm.moe.gov.my
SEKTOR PENGURUSAN, KEWANGAN DAN AKAUN (MANAGEMENT,FINANCE & ACCOUNT SECTOR)
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Sektor
(Principal Assistant Director/Head Sector)
Datin Paisah Hj Yusoff 62025301 paisah@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah (Assistant Director) (019 24555459) Johari Idris  5397  johari@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah (Assistant Director) (019 2734828) Suria Mohd Salleh 5308  sunzam22@yahoo.com
Penolong Pegawai Peperiksaan (Assistant Examination Officer) Sharif Hudin Mohd Nor 5309  
Penolong Pengarah (Assistant Director) Shamsulamri Mustapa 5310  
Penolong Pegawai Peperiksaan (Assistant Examination Officer) Ibrahim Donglah 5312 ibrahim@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan (Assistant Examination Officer) Amnah Haji Ishak 5314 amnah@lpm.moe.gov.my
Pegawai Eksekutif Kanan (Senior Executive Officer) Manshor Md Yusof 5311 manshor@lpm.moe.gov.my
Ketua Pembantu Tadbir (Senior Administrative Assistant) Datin Zaitun Zabidi 5315 zaitun@lpm.moe.gov.my
Pejabat Unit Latihan 5313  
 Ghazimah 019 2240559 Unit Pembangunan 5316  
 AR Asmi 019 2171660 Unit Perolehan 5317  
  Unit Pentadbiran 5318  
  Unit Percetakan 5419  
UNIT KEWANGAN DAN AKAUN (FINANCE & ACCOUNT UNIT) TINGKAT 3
Akauntan (Accountant) Jamaluddin Ramli 62025320 jamaluddin_r@lpm.moe.gov.my
Pegawai Eksekutif (Executive Officer) Amir Nordin 5321 amir@lpm.moe.gov.my
Penolong Akauntan (Assistant Accountant) Md Nor Maarof 5322 mnor@lpm.moe.gov.my
Ketua Pembantu Tadbir (Senior Administrative Assistant) Moh Taib Osman 5324 mtaib@lpm.moe.gov.my
Ketua Pembantu Tadbir (Senior Administrative Assistant) Haji Mohd Akhiar Mohgee 5325 akhiar@lpm.moe.gov.my
Pejabat Gaji/Waran/Tiket 5368  
  Semakan 5389  
  Pembantu Akauntan 5367  
UNIT PROJEK KHAS TINGKAT 1
Penolong Pengarah (Penyelaras Projek) Fauzi Asirop 62025566 fauzi@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Izehari Basar 5567 izehari@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Fauzi Asirop 5668 fasirop@hotmail.com
Penolong Pengarah Noor Azman Dahalan 5569 noorazmandahalan@yahoo.com
Penolong Pengarah Umo Hanik Haji Idrus 5565 umohanik@lpm.moe.gov.my
Pejabat Am   5517  
UNIT PSIKOMETRIK TINGKAT 4
Penolong Pengarah (Ketua Unit) Dr Haji Jamil Adimin 62025363  
Penolong Pengarah Saiful Bahri Mohd Noor 5361  
Pejabat   5362  
SEKTOR PENGURUSAN & PENGENDALIAN PEPERIKSAAN TINGKAT 5 & 4
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Sektor
(Principal Assistant Director/Head Sector)
Hjh Mazni Mat Salleh 62025326 mazni@lpm.moe.gov.my
Pembantu Tadbir Hjh Norshida Zainuddin 5327 norshida@lpm.moe.gov.my
Bilik Gerakan   5488  
UNIT MENENGAH ATAS
Penolong Pengarah (Ketua Unit) Mohamad Kombali Husni 62025328 mkombali@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Haji Shamsuddin Jamil 5335 shamsuddin_j@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Zahrin Abu 5337 zarosda@time.net.my
Penolong Pengarah Basri Hassan 5336
Penolong Pengarah Mohd Nazir Mohd Ghazli 5333  
Penolong Pegawai Peperiksaan Mariamah Mohamaed 5334 mariamah@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Azizah Sulaiman 5331 azizah@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Ismail Ariffin 5332 ismail@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Samsudin Md Daud 5546 samsuddin@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Zainal Adnan Abdul Shukor 5330 zainal@lpm.moe.gov.my
Ketua Pembantu Tadbir Asma Ahmad 5338 asma@lpm.moe.gov.my
Pejabat   5348/5576/5577  
UNIT MENENGAH DAN RENDAH
Penolong Pengarah (Ketua Unit) Hj Abd Shukor Hj Mohd Ali 62025342 shukor@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Hj Ramli Basir 5345 ramli@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Zunnurin Abd Aziz 5346 zunurin@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Zuraidah Harun 5344 zuraidah@lpm.moe.gov.my
Pejabat   5347/5349  
UNIT PEPERIKSAAN LUAR NEGERI & PROFESIONAL
Penolong Pengarah (Ketua Unit) Mahani Kassim 62025350 mahani_k@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Mohd Erfino Johari 5354  
Penolong Pengarah Rosliza Rosli 5351 rosliza@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Zainal Abd Hamid 5353  
Penolong Pegawai Peperiksaan Zahari Mohd Daud 5355  
Pejabat Am   5356/5357  
UNIT PEMPROSESAN MAKLUMAT CALON TINGKAT 2
Penolong Pengarah (Ketua Unit) Abd Jalil Hamid 62025461 jalil@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Habidah Ibrahim 5462  
Penolong Pengarah Azman Mohd Jamil 5464 azman_j@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Mohd Shariffudin Mohd Mohideen 5463 msharifuddin@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Kulleh a/k Jabu 5465 kulleh@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Norman Chua 5359 norman@lpm.moe.gov.my
Ketua Pembantu Tadbir Yahya Omar 5618 yahya@lpm.moe.gov.my
Pejabat Am   5467  
Bilik Slip Keputusan   5365/5366  
SEKTOR PERCETAKAN DAN KESELAMATAN TINGKAT 6
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Sektor
(Principal Assistant Director/Head Sector)
Haji Mohd Sahimi Hasan 62025370 msahimi@lpm.moe.gov.my
Pembantu Tadbir Junaidah Harun 5490  
Penolong Pengarah (KU Keselamatan) Haji Kamaruddin Jazuli 5371 kamaruddin@lpm.moe.gov..my
Penolong Pengarah (KU Pengedaran & Pentadbiran) Shabudin Hasan 5379 shabudin@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah (KU Penyuntingan) Mazian Yaacob 5376 mazian@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah (KU Percetakan Sulit) Rohana Mahmood 5574  
Penolong Pengarah Yusnita Mahmood 5384  
Penolong Pengarah Jamaludin Muhamad 5381  
Penolong Pengarah Noor Akmar Jais 5494  
Penolong Pengarah Jamaluddin Mohd Yusoff 5374  
Penolong Pengarah Romzi Anwar 5372  
Penolong Pengarah Azwar Abdul Karim 5493  
Penolong Pengarah Parthiban a/l Sinnapan 5491 parthiban@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah Ab Aziz Mohd Yusoff 5584  
Penolong Pegawai Peperiksaan Zainal Mohamed Zain 5573 zainal_m@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Mustaffa Hamzah 5389 mustaffa@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Kamaruzaman Nahrawi 5380 kamaruzaman@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Jasni Selamat 5373  
Penolong Pegawai Peperiksaan Na'aimah Md Salleh 5486 naaimah@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Khor Seong hin 5375 khor@lpm.moe.gov.my
Penolong Pegawai Peperiksaan Abdullah Ahmad 5378  
Penolong Pegawai Peperiksaan Ahmad Yusof Abdul Rahman 5377  
Penolong Pegawai Peperiksaan Ismail Amir 5382  
Pejabat Am   5383/5575  
Balai Pengawal   52925319  
SEKTOR PERHUBUNGAN DAN DASAR TINGKAT 9
Ketua Penolong Pengarah/Ketua Sektor
Principal Assistant Director/Head Sector)
Marlin Abd Karim 62025391 marlin@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah (KU Dasar & Perhubungan) Mawarni Hassan 5528 mawarni@lpm.moe.gov.my
Penolong Pengarah (KU Dokumentasi & Rekod) Asmah Aziz 5479  
Penolong Pengarah (KU Penentuan Standard) Shahril Muhammad 5393  
Penolong Pengarah (KU Perhubungan)   5457  
Penolong Pengarah 5578 nordziah@bluehyppo.com
Pembantu Tadbir Haniza Shaari 5396  
Pejabat Am   5392  
SEKTOR PEMBINAAN DAN PENGELUARAN UJIAN TINGKAT 7, 8 DAN 9
Bidang/Unit Mata Pelajaran Profesional
Dipetik dari Buku Harian Resmi Lembaga Peperiksaan Malaysia 2004. Sebarang Perubahan Adalah Tertakluk Pada Perkembangan Semasa
Dibina pada 02/06/04 dan dikemaskini pada 09/14/2004 oleh Azizi. Hakcipta@2004