Make your own free website on Tripod.com
Lembaga Peperiksaan Malaysia [Examination Syndicate of Malaysia]
SEKTOR PEMBINAAN DAN PENGELUARAN UJIAN [ITEM DESIGNING & DEVELOPMENT SECTOR]
Kementerian Pendidikan Malaysia (Ministry of Education Malaysia)
Jalan Duta 50604 Kuala Lumpur
URL: http://www2.moe.gov.my/~lp
Tel : 0 3 62025369 (SPPU) 03 62011144 (LPM)    Fax : 03 62018673 (SPPU) 03 62015516 / 03 62031194 (LPM)
Bil Jawatan
(Designation)
Jawatan 2
(Designation 2)
Nama
(Name)
Telefon
(Phone)
Handphone E-Mail
1 Ketua Penolong Pengarah
(Principal Assistant Director)
Ketua Sektor (DG48)
(Head of Sector)
Tuan Haji Dr.Khodori B Hj.Ahmad 03 62025400 019 2866577 khodori@lpm.moe.gov.my
2 Pembantu Tadbir
(Administrative Assistant)
N9 Cik Ragayah Ismail 03 62025369 019 2196692  
3 Ketua Penolong Pengarah
(Principal Assistant Director)                         
Timbalan Ketua Sektor (Akademik) Deputy Head (Academic)  Puan Hjh.Ainan Bt Abd.Samad 03 62025437 012 3652840 ainan@lpm.moe.gov.my
4 Ketua Penolong Pengarah
(Principal Assistant Director)                         
Timbalan Ketua Sektor  (Operasi & Produksi) Deputy Head (Operation & Production)  Dr.Mohd.Hazim B Mokhtar 03 62025402 012 3301072 mhazim@lpm.moe.gov.my
5 Ketua Penolong Pengarah
(Principal Assistant Director)
Timbalan Ketua Sektor (Profesional)  Deputy Head (Profesional)  Tuan Haji Arshad Alimin 03 62025579 013 3646989 arshad@lpm.moe.gov.my
6 Pejabat Am SPPU     03 62025369 / 03 62025444    
7 Makmal     03 62025446/03 62025447    
8 Bilik Taip/Cetak SPPU     03 62025388    
Bil UNIT BAHASA MELAYU (UBM)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Adzman B Talib 03 62025433 019 2420533 adzman@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ahamad B. Yusof 03 62025425 019 3539140  
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Masrol b Samingon 03 62025456 016 2855195  
Bil UNIT BAHASA INGGERIS DAN BAHASA LAIN (UIL)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Kosong 03 62025410    
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Quek Weng Kim 03 62025417 019 3004396 wkquek@lpm.moe.gov.my
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Lim Kim Heok 03 62025420 017 8705705 khlim@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Richard Teo Soon Tin 03 62025450 012 6938226 ramzay69@yahoo.com
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Murthy a/l Parasuraman 03 62025436 012 2695337 murthy@lpm.moe.gov.my
6 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41   03 62025412    
7 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Alawiyah Mohd Husain 03 62025414 019 9662615  
8 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Shafinaz Abdullah Sani 03 62025416 019 2250880  
9 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Rasidah Kassim   019 6615281  
10 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd Affendi Yahya 03 62025540 012 2971598  
Bil UNIT PENGAJIAN ISLAM DAN BAHASA ARAB (UIA)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Ust.Nik Adnan B Nik Mat 03 62025403 019 2202060 nikadnan@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ust.Rushdi B Hj.Mohamed 03 62025453 019 3357070 rushdi@lpm.moe.gov.my
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ust.Abd Hakim Ramli 03 62025438 012 3382303  
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ust.Saari B Ismail 03 62025426 019 2202066  
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ustz. Nor Zakiah Zaidon 03 62025440 016 3768791  
6 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ustz. Salmah Basir 03 62025570 019 2764217  
7 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ust. Rafidi Mohamed 03 62025454 019 2577484  
8 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ustz. Sofinaz Dato Sheikh Abu Bakar 03 62025415 019 3470262  
Bil UNIT SAINS SOSIAL (USS)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG48) Maimun Bt Mat Zain 03 62025484 013 3524323 maimun@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Salehudin Marwan 03 62025441 013 7413896
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Hasnul Hadi B Hj.Ahmad 03 62025535 012 3245615 hasnul@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Zainuriyah Bt Abd.Khatab 03 62025414 012 2709016 zainuriyah@lpm.moe.gov.my
Bil UNIT MATEMATIK & SASTERA IKHTISAS (UMS)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Hjh.Norzila Bt Mohd Yuof 03 62025402 013 3524323 norzila@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Yusoff B Ismail 03 62025421 019 2220441  
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mazelan B Hj.Zamidi 03 62025401 012 2010284 mazelan@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Khalid B Sapiee 03 62025435 012 6370964  
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Sazali Abd Hamid 03 62025459 012 7426084 sazali@lpm.moe.gov.my
6 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Yeow Hoo Meng 03 62025460 017 3549560  
7 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Amri Mohd Noor 03 62025540 012 3732541  
8 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Rubiah Dalail   019 3531994  
Bil UNIT PENGELUARAN UJIAN (UPU)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG48) Dr.Wan Ilias B Wan Salleh 03 62025406 016 2895584 wanillias@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pegawai Peperiksaan
(Assistant Examination Officer)
DG29 Mohd Radzi B Yusof 03 62025423 012 2575986 mradzi@lpm.moe.gov.my
Bil UNIT SAINS PERTANIAN (USP)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Ishak B Abd.Rani 03 62025408 012 2019664 ishak@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Juma'yah Bt Salleh 03 62025432 03 87391210 jumayah@lpm.moe.ov.my
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd Sharif Ismail 03 62025443 013 6406464 moshilpm@yahoo.com
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Kamarol Zaman Saban 03 62025458 013 6840029  
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Nor Kanidza Hussain   019 6157427  
Bil UNIT SAINS          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG48) Cik Hjh.Norizan bt Desa 03 62025482 012 3922640 norizan@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41  Muhammad Shariel  A.Samat 03 62025424 016 6533326 shariel_lpm@yahoo.com
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Saaid b Mokmin 03 62025441 012 3152450 saaid@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Muhd.Razi B Hanafi 03 62025424 013 3637787 razi@lpm.moe.gov.my
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd.Najib B Mohd.Ali 03 62025430 012 4708558 mnajib@lpm.moe.gov.my
6 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Hjh.Fauziah Bt Abd.Talib 03 62025530 013 3657921 fauziah@lpm.moe.gov.my
7 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Zubaidah Mohd Yusof 03 62025536 016 5341695  
8 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Dewani Goloi   013 3412383  
9 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Nawal Salleh 03 62025429 012 4022110  
10 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Muhammad Aziz 03 62-25540 012 2837264  
Bil UNIT KEJURUTERAAN DAN MULTIMEDIA  (UKM)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Hj.Arshad B Alimin 03 62025579 013 2646989 arshad@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Tuan Haji Mahmud B Salleh 03 62025405 013 9300587 mahmud@lpm.moe.gov.my
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Kaharuddin Ismail 03 62025451 012 6312758  
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ahmad Rostam B M.Salleh 03 62025531 019 2196940 ahmadrostam@lpm.moe.gov.my
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mahiran Hassan 03 62025536    
6 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Nor Maliza Abu Bakar 03 62025536    
Bil UNIT KEMAHIRAN DAN TEKNOLOGI  (UKT)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Abdullah B Hj.Bedu 03 62025455 016 3903176 abdullah_b@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd.Khidzir B Ahmad 03 62025445 019 2196331 mkhidir@lpm.moe.gov.my
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Manan Pendek 03 62025427 012 3246496 manan@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Hisam B Md.Fadzali 03 62025442 013 3365760  
5 Penolong Pegawai Peperiksaan
(Assistant Examination Officer)
DG29 Zainal B Md.Hairan 03 62025409 013 3531033 zainal@lpm.moe.gov.my
6 Penolong Pegawai Peperiksaan
Assistant Examination Officer)
DG29 Hjh.Rashidah Bt Abd.Jalil 03 62025418 019 2131401 rashidah@lpm.moe.gov.my
7 Penolong Pegawai Peperiksaan
(Assistant Examination Officer)
DG29 Mohd.Nasir B Muhammad 03 62025428 013 3496438  
Bil UNIT EKONOMI RUMAH TANGGA (UER)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Wan Sara bt Mohd Sutan 03 62025404 013 3627455  
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Kamarolzaman A.Rahman 03 62025412 013 3311647  
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Kamarudin Ali 03 62025610 012 6588901  
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Rokiah Bt tahir 03 62025452 012 6370964  
Bil UNIT KEJURUTERAAN DAN MULTIMEDIA  (UKM)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG48) Hassan Samin 03 62025413 012 6661246  
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd Shazril Murshid 03 62025413 012 2980975  
Bil UNIT MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)          
1 Penolong Pengarah (Assistant Director) Ketua Unit (DG41) Hassanor B Othman 03 62025539 019 2730319 hassanor@lpm.moe.gov.my
2 Penolong Pengarah (Assistant Director) Tim.Ketua Unit (DG41) Zailani B Abdullah 03 62025606 013 6684556  
3 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Salim B Daud 03 62025609 013 9864450 salim@lpm.moe.gov.my
4 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Rahimah Adam 03 62025610 019 3597235 raiadam03@yahoo.com
5 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Lee Leh Hong 03 62025544 016 2879115 sharonlh@yahoo.com
6 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Ruslen B Ahmad Zaini 03 62025541 012 3901140 ruslen@lpm.moe.gov.my
7 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Khairi B Mohd Zayat 03 62025608 013 6840029  
8 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Md Azam Jusoh 03 62025605 019 5590171 ajey@time.net.my
9 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Rozalin Hashim 03 62025545 019 3042121 roza_h@hotmail.com
10 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd Taam B Haji Sobri 03 62025604 012 7628909  
11 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Abd Malek B Yuop 03 62025607 017 3384797 a_maleklpm@yahoo.com
12 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Rostam Abd Hamid 03 62025603 019 8231078  
13 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Robiah Amat 03 62025543 019 6570904  
14 Penolong Pengarah (Assistant Director) DG41 Mohd Sakeri Hassan 03 62025608 017 6564747  
15 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
(Graduate Service Education Officer)
DG41 Azizi Ahmad 03 62025542 016 2422587 mt961013@yahoo.com
Kakitangan Sokongan Tetap
Norida Muhamad 012 9367989 Mohd Rosdi Mohamad 013 6650964
Normi Kamihazat 012 9559566 Shuzilawati Mohadin 017 3152554
Ragayah Ismail 019 2196692 Zaharah Duping 013 2065938
Noraini Mohd Nor 017 3597373 Rohaya Ahmad Nadzari 017 5610980
Mohd Nor Zafuan Manap 019 9786536 Mokhsuhailis Ismail 012 9622127
Norhanem Jamaen 012 6115982 Sabariah Abd Jabar 016 3920579
Norshahrul Muhamad 012 2305685 Zairinah Ismail 017 3913660
Norzah Ahmad 03 42526358 Mohd Shukor Yusof 012 3915924
Mohd Hafizzuddin Asri 012 2878531 Norhasimah Mohd Hassan 012 6244627
Kakitangan Sokongan Sambilan
Ahmad Shahril Sagap 012 6518670 Nooryati Sajat 013 6356772
Fuziana Zakaria 013 4248302 Norhanizan Abd Malik 019 3665690
M.Badiuzzaman Zamzuri 012 3751574 Norzila Md Zain 012 9540563
Maziah Mat Deris 012 3205676 Nur Azlina Mohd Rosdi 019 9451635
Mohd Hezairee Jamaluddin 012 3812730 Siti Noridah Esa 012 2108924
Mohd Zamrie Musa 013 6911761 Zalina Abd Rahman 012 3604251
Muhd Rizal Abu Suman 012 3369660 Zazana Zakaria 016 6732001
Muhd Yusoff Azlan 019 2020386    
Diambil dari Lampiran SPPU 2004
Dibina pada 06/02/04 dan dikemaskini pada 07/02/04 oleh Azizi. Hakcipta@2004